June 9

Ստուգատես-2022

Առաջին կանգառ՝

Անհրաժեշտ պիտույքներ՝ քանոն, վարյկենաչափ

Սովորողը միացնում է վարյկենաչափը : Ընտրում է որևիցե երկրաչափական պատկեր՝ սեղան, գորգ, լուսամուտ: Հաշվում այդ պատկերի երկարությունը, լայնությունը, պարագիծը և վերջում գրում որքան ժամանակում կատարեց հաշվումները

Պատկերի անվանումը՝   գորգ

Երկարությունը՝  200 սմ

Լայնությունը՝  150 սմ

Պարագիծը՝    200×2+150×2=700 սմ

Մակերեսը`  200×150=30000 սմ քառ․

Ժամանակահատվածը՝  3 ր․ 44 վ․

Երկրորդ կանգառ

Անհրաժեշտ պիտույքներ՝ կշեռք, ուսապարկ, վարյկենաչափ

Սովորողը Միացնում է վարյկենաչափը: Նախ կշռվում է առանց պայուսակի, այնուհետև պայուսակով: Գրանցում զանգվածը պայուսակով, առանց պայուսակի, հաշվում պայուսակի զանգվածը:

Զանգվածը առանց պայուսակը՝ 30 կգ

Զանգվածը պայուսակով՝ 31.7 կգ

Պայուսակի զանգվածը՝ 1.7 կգ

  1. Ժամանակահատվածը՝ 1 ր․ 22 վ․

Երրորդ կանգառ

Անհրաժեշտ պիտույքներ վարյկենաչափ, հեծանիվ

Նստում է հեծանիվը, օգնականը միացնում է վայրկենաչափը: Հեծանիվը քշում է 30-40 մետր՝ գնալ, վերադառնալ: Օգնականը գրանցում է ժամանակը: Գրանցում է, թե ինչքան ժամանակում քանի մետր անցավ: Հաշվում է, թե մեկ վայրկեանում մոտավորապես քանի մետր է անցել՝ կլորացնելով մինչև ամբողջ թիվ: Հետո հաշվում է, թե քանի մետր կանցներ մեկ ժամում, եթե ամեն վայրկյանում այդքան մետր անցներ: Ստացված թիվը ներկայացնում է …կմ և …մ տեսքով:

Գնալ գալու ժամանակահտվածը՝  52վ․

Անցած ճանապարհը՝  78 մետր

Արագությունը՝ 1 վրկ-ում անցած ճանապարհը՝ 1.5մետր

Մեկ ժամում կանցնի քանի կմ՝  5կմ  400մետր


Posted June 9, 2022 by blogiren in category մաթեմատիկա ստուգատես

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*