August 1

Իմ ամառային հեքիաթները

Ես այս ամառվա ընդացքում կարդացել եմ << Սուպեր Նռանե>> գիրքը, նաև կարդացել եմ մի ռուսական գիրք, որի վերնագիրն է <<Исумбоси>>։ << Սուպեր Նռանե>> գիրքը գրել է մի 13 տարեկան աղջիկ, նրա անուն է Ժասմին Հայրապետյան։ Այդ գիրքը նա գրել է իր տատիկի համար։ Ես այդ գրքից իմացա և հասկացա, որ պետք է միշտ ներել, պետք է վատ գործեր չանել և սիրտը մաքրել չարից, որովհետև բարին է միշտ հաղթում։ Առաջարկում եմ կարդալ այդ գիրքը։
<<Սուպեր Նռանեն>> շատ լավ, մի փոքր հուզիչ և ռոմանտիկ գիրք է։ Իսկ հիմա խոսենք <<Исумбоси>> գրքի մասին։ Այդ գիրքը չինական ժողովրդական պատմվածք է։ Ես իմացա այդ գրքից, որ եթե ինչ-որ մեկը փոքր է քեզնից չափերով կամ տարիքով, դա չի նշանակում, որ նա չի կարող քեզ օգնել կամ կամ պաշտպանել քեզ։ Նույնպես առաջարկում եմ կարդալ այս գիրքը, այն ծիծաղելի գիրք է։

October 25

Ուսումնական աշուն

 • Ո՞վ է գրքի հեղինակը (գտնել համացանցից տեղեկություններ նրա մասին, էլ ի՞նչ գրքեր է գրել):
  Նայրի Զարյան է գրել իմ կարդացած գիրքը։ Նաիրի Զարյանը ծնվել է 1900 թվականի դեկտեմբերի 31-ին։ Արևմտյան Հայաստանի Վանի Խառակոնիս գյուղում։ Ծանր է եղել նրա մանկությունը։ Նա գրել է Փորձադաշտ Երևան 1953, Մարտակոչ,  Երևան, 1941, Լսեք,  դարեր, Երևան, 1943,  Վրեժ, Երևան, 1942։
 • Ո՞վ էր գրքի հերոսը, ինչպիսի՞ն էր նա:
 • Իմ գրքի հերոսը Արա գեղեցիկն էր։ Նա բարի էր և ազնիբ։
 • Ի՞նչ սովորեցիր այս գրքից:
  Ես սովորցի, որ եթե քեզ մեժել են չի կարելի գատերազմ անել։
 • Գիրքը քեզ դո՞ւր եկավ, ինչպե՞ս կներկայացնես այս գիրքը, որ քո ընկերներն էլ ցանկանան այն կարդալ:
  Ինձ դուր եկավ գիրք, որովհետև այնտեղ շատ մատչելի է գրած և շատ հետաքրքիր։  Այս գրքի մեջ որը ես կարդում եմ փոքրիկ պատմվածքներ են Արա գեղեցիկի մասին, Վահագնի մասին, Տիգրան մեծի մասին, Մեսրոպ մաշտոցի մասին և այլն հետաքրքիր բաներ։